Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kardasz - Prawnik - Radca Prawny z terenu Gdańska i Elbląga

Prawnik Gdańsk i Elbląg- Radca prawny Gdańsk i Elbląg - Kancelaria Gdańsk

Kancelaria
Radców Prawnych

Profesjonalna obsługa prawna

Radca Prawny

prawnik gdańsk i elbląg-Krzysztof Kardasz

Witamy Państwa na  stronie internetowej radców prawnych Krzysztofa Kardasz oraz Sławomira Staszak :

Prawnik z Gdańska i Elbląga 
Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kardasz i Sławomir Staszak  spółka cywilna 


Zapraszamy na NOWĄ stronę internetową Kancelarii http://www.krp-ks.pl 

Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kardasz i Sławomir Staszak spółka cywilna została założona przez doświadczonych radców prawnych Krzysztofa Kardasza i Sławomira Staszaka członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, działających w branży prawniczej od 2008 r.  w renomowanych Trójmiejskich Kancelariach Prawniczych, a także m.in. jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oraz Prawnik w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim.

 W celu zapewnienia najwyższego standardu usług świadczonych przez Naszą Kancelarię Prawną wszelkie działania opieramy na szerokiej wiedzy i bogatym doświadczeniu współpracujących z Nami radców prawnych i prawników - specjalistów z różnych dziedzin prawa. 

 Szerokie i różnorodne doświadczenie Naszych radców prawnych i prawników w przedmiocie obsługi prawnej osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych pozwala zapewnić Klientom Naszej Kancelarii Prawnej bezpieczeństwo oraz profesjonalizm świadczonych przez Kancelarię usług prawnych.

 Dbałość o interesy Naszych Klientów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Każdej, zleconej naszym radcom prawnym, sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania. Nasi radcy prawni dołożą wszelkich starań, ażeby każdy problem prawny, którym zajmą się nasi radcy prawni,  został rozwiązany z dołożeniem szczególnej staranności oraz w sposób satysfakcjonujący Naszych Klientów. 

    Każdy problem natury prawnej jest możliwy do rozwiązania - bądź to w procesie mediacji prowadzonej przez wykwalifikowanego radcę prawnego, bądź na drodze postępowania sądowego lub administracyjnego. 

  Zlecenie Naszej Kancelarii Prawnej poprowadzenia Państwa sprawy lub zlecenie Nam stałej obsługi prawnej Państwa Firmy pozwoli Państwu zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze.

  Opieka prawna Naszych radców prawnychprawników pomoże Państwu ograniczyć negatywne następstwa wszelakich wcześniejszych działań prawnych i uchronić Państwa przed wystąpieniem nowych.

  Należy pamiętać, że Najskuteczniejszą metodą działania jest prewencja, czyli zapobieganie powstawaniu niekorzystnych dla Państwa skutków prawnych, zanim jeszcze nastąpią. Dlatego tak ważna jest konsultacja z radcą prawnym lub prawnikem jeszcze zanim poczynią Państwo pierwsze kroki prawne.

  Z doświadczenia wiemy, iż należyte zabezpieczenie interesów Klienta jeszcze na etapie planowania inwestycji, umowy, działania - pozwala ograniczyć do minimum wystąpienie późniejszych negatywnych skutków prawnych, a w konsekwencji ograniczyć straty i zyskać przewagę nad przeciwnikiem.

  Jeżeli jednak problem prawny już wystąpił, to nie stoją Państwo na straconej pozycji!!.

  Nasi radcy prawni oraz prawnicy profesjonalnie doradzą  jak rozwiązać Państwa problem prawny i poprowadzą sprawę z dołożeniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej radcy prawnego. 

Kim jest Radca prawny?

  Radca prawny to wyspecjalizowany prawnikktóry po studiach prawniczych ukończył aplikację radcowską, po której zdał wymagający egzamin zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu.

 Radca prawny wpisywany są na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i należy do Krajowej Izby Radców Prawnych zrzeszającej blisko 30 tysięcy radców prawnych. Okręgowe Izby Radców Prawnych znajdują się w dziewiętnastu największych miastach Polski. 

 Radca prawny uprawniony jest do reprezentowania swoich Zleceniodawców przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, do czego nie jest uprawniony prawnik bez odbytej aplikacji radcowskiej.

 Radca Prawny uprawniony jest do reprezentowania swoich Zleceniodawców również przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, do czego nie jest uprawniony prawnik bez odbytej aplikacji radcowskiej.

 Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego.

 W odróżnieniu od prawników bez odbytej aplikacji radcowskiej radca prawny na mocy prawa zobowiązany jest do:

 • zachowania tajemnica zawodowej
 • stosowania się do zasad etyki zawodowej radcy prawnego

 W odróżnieniu od prawników bez odbytej aplikacji możesz być pewien, że każdy radca prawny posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1,3 mln zł. 

 Z radcą prawnym bezpieczniej.

  facebook
 
 

Prawnik - Zakres Usług

 
radca prawny Gdańsk

Kancelaria
 (+48) 58 309 29 69


radca prawny
Krzysztof Kardasz

(+48) 510 060 332

radca prawny
Sławomir Staszak 

(+48) 602 580 410
 
 • stała i doraźna obsługa radcy prawnego / prawnika
 • obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych 
 • udzielanie porad prawnych 
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów 
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzenie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych oraz wniosków
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządanie odwołań od decyzji emerytalnych i rentowych ZUS
 • doradzto radcy prawnego w procesie zakładania spółek prawa handlowego i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadznie  postępowań sądowych i administracyjnych przez radcę prawnego 
 • prowdzenie postępowań o rozwód, postępowań o alimenty przez radcę prawnego
 • prowadzenie innych postępowań z zakresu prawa rodzinnego przez radcę prawnego 
 • prowdzenie postępowań o zapłatę należności przez radcę prawnego
 • prowadzenie postępowań spadkowych przez radcę prawnego
 • prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych,gospodarczych oraz handlowych przez radcę prawnego
 • reprezentacja Zleceniodawcy  przez radcę prawnego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz innymi organami stosującymi prawo 
 • reprezentacja Zleceniodawcy przez radcę prawnego i doradztwo w postępowaniach odszkodowawczych, w tym w sprawach odszkodowań za błędy lekarskie oraz OC i AC
 • doradztwo i obsługa radcy prawnego w zakresie prawa Zamówień Publicznych
 • doradztwo i obsługa radcy prawnego w postępowaniu Upadłościowym i Naprawczym
 • doradztwo i obsługa radcy prawnego w postępowanu egzekucyjnym i przedegzekucyjnym
 • stała opieka prawna radcy prawnego
 • udział radcy prawnego w negocjacjach z Klientami i przeciwnikami procesowymi

Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kardasz Sławomir Staszak s.c.

Siedziba:

ul. Okopowa 17 A lok. 2

80-819 Gdańsk

 

Oddział w Elblągu:

ul. Lidzbarska 32

82-300 Elbląg 

zdjęcie

Dogodna lokalizacja Kancelarii Radców Prawnych Krzysztof Kardasz i Sławomir Staszak s.c. w Gdańsku Śródmieściu przy ul . Okopowaej 17A/2 oraz dodatkowa możliwość obsługi w Oddziale naszej Kancelarii prawnej w Elblągu pozwala na szybką i dogodną obsługę Naszych Klientów. Jeżeli szukasz prawnika z Gdańska lub z Elbląga skontaktuj się z nami » prawnik dla Ciebie.

zdjęcie

KONTAKT E-MAIL:

kancelaria@krp-ks.pl


Radca Prawny Kancelaria

Profesjonalny prawnik z Gdańska i Elbląga